Ρυθμίσεις Cookie

Γεννήτριες Αζώτου & Οξυγόνου

Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

10 είδη

Από το υψηλότερο στο χαμηλότερο
ανά σελίδα
 1. Γεννήτρια Αζώτου N-GEN 05 Airblock
  Ζήτηση προσφοράς
 2. Γεννήτρια Αζώτου N-GEN 10 Airblock
  Ζήτηση προσφοράς
 3. Γεννήτρια Αζώτου N-GEN 15 Airblock
  Ζήτηση προσφοράς
 4. Γεννήτρια Αζώτου N-GEN 20 Airblock
  Ζήτηση προσφοράς
 5. Γεννήτρια Αζώτου N-GEN 25 Airblock
  Ζήτηση προσφοράς
 6. Γεννήτρια Οξυγόνου O-GEN 1 Airblock
  Ζήτηση προσφοράς
 7. Γεννήτρια Οξυγόνου O-GEN 2 Airblock
  Ζήτηση προσφοράς
 8. Γεννήτρια Οξυγόνου O-GEN 3 Airblock
  Ζήτηση προσφοράς
 9. Γεννήτρια Οξυγόνου O-GEN 4 Airblock
  Ζήτηση προσφοράς
 10. Γεννήτρια Οξυγόνου O-GEN 5 Airblock
  Ζήτηση προσφοράς
Προβολή ως Πλέγμα Λίστα

10 είδη

Από το υψηλότερο στο χαμηλότερο
ανά σελίδα

Δείτε στην παρακάτω ομάδα γεννήτριες αζώτου και οξυγόνου της Airblock για βιομηχανική χρήση σε πολλούς κλάδους όπως των τροφίμων, των φαρμάκων, των μετάλλων, στις υδατοκαλλιέργειες και την συγκόλληση. 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΖΩΤΟΥ N-GEN

Όσον αφορά τις γεννήτριες Αζώτου N-GEN διαχωρίζουν το άζωτο του αέρα από τα άλλα αέρια εφαρμόζοντας την τεχνολογία προσρόφησης (PSA). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας PSA, ο συμπιεσμένος καθαρισμένος ατμοσφαιρικός αέρας οδηγείται σε μια κλίνη μοριακού κόσκινου, η οποία επιτρέπει στο άζωτο να διέλθει ως αέριο προϊόντος, αλλά απορροφά τα άλλα αέρια.

Το κόσκινο απελευθερώνει τα προσροφημένα αέρια στην ατμόσφαιρα όταν η βαλβίδα εξαγωγής είναι κλειστή και η πίεση της κλίνης επιστρέφει στην πίεση του περιβάλλοντος. Στη συνέχεια η κλίνη θα καθαριστεί με άζωτο πριν από την είσοδο νέου πεπιεσμένου αέρα για ένα νέο κύκλο παραγωγής. Για να εξασφαλιστεί η σταθερή ροή του αζώτου, οι γεννήτριες N-GEN χρησιμοποιούν δύο κλίνες μοριακών κοσκίνων, οι οποίες εναλλακτικά μεταβαίνουν μεταξύ της φάσης προσρόφησης και της φάσης αναγέννησης.


ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Ο-GEN


Όσον αφορά τις γεννήτριες οξυγόνου O-GEN διαχωρίζουν το οξυγόνο του αέρα περιβάλλοντος από τα άλλα αέρια εφαρμόζοντας την τεχνολογία προσρόφησης (PSA). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του PSA, ο καθαρισμένος ατμοσφαιρικός αέρας οδηγείται σε μια κλίνη μοριακού κόσκινου, η οποία επιτρέπει στο οξυγόνο να διέλθει ως αέριο προϊόντος, αλλά απορροφά τα άλλα αέρια.

Το κόσκινο απελευθερώνει τα προσροφημένα αέρια στην ατμόσφαιρα, όταν η βαλβίδα εξόδου κλείνει και η πίεση της κλίνης επιστρέφει στην πίεση περιβάλλοντος. Στη συνέχεια η κλίνη θα καθαριστεί με οξυγόνο πριν από την είσοδο νέου πεπιεσμένου αέρα για ένα νέο κύκλο παραγωγής. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερή ροή προϊόντων, οι γεννήτριες οξυγόνου O-GEN χρησιμοποιούν στοιχεία δύο στρωμάτων μοριακού ιστού, τα οποία εναλλακτικά μεταβαίνουν μεταξύ της φάσης προσρόφησης και της φάσης αναγέννησης. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας και με σωστή συντήρηση, τα στοιχεία μοριακού κόσκινου θα έχουν σχεδόν αόριστη διάρκεια ζωής.