Ρυθμίσεις Cookie

Εγκατάσταση υψηλής συμπίεσης 30kW σε μεγάλη βιομηχανία στη Θεσσαλονίκη.

Νέα εγκατάσταση: Μεγάλη βιομηχανία στη Θεσσαλονίκη εμπιστεύτηκε την Airblock στην εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος πεπιεσμένου αέρα, υψηλής πίεσης.

 
 
Στο χώρο τοποθετήθηκαν, 2 κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές υψηλής πίεσης 𝗥𝗦-𝗛 𝟭𝟱.𝟬 (15 kW) της Renner, όρθιο αεροφυλάκιο υψηλής πίεσης, 1000lt (21 bar) της 𝗖𝗼𝗶𝗻𝗼𝘅, ξηραντής ψυκτικού τύπου, υψηλής πίεσης, RDHP 300 Omega Air, βαλβίδα εξυδάτωσης υψηλής πίεσης (25 bar) με timer, στο κάτω μέρος του αεροφυλακίου, 1 φίλτρο στερεών σωματιδίων υψηλής πίεσης (3 micron), 1 φίλτρο λαδιού υψηλής πίεσης (0,1 micron), 1 φίλτρο λαδιού υψηλής πίεσης (0,01 micron), 1 φίλτρο ενεργού άνθρακαυψηλής πίεσης.
 
Το σύστημα της συγκεκριμένης εγκατάστασης περιλαμβάνει 2 κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές σε διάταξη σύνδεσης 𝗺𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿-𝘀𝗹𝗮𝘃𝗲.