Ρυθμίσεις Cookie

Εγκατάσταση 15 kW σε επιπλοποιία στα Ιωάννινα

Κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής RENNER με ικανότητα παραγωγής 2.000 lt/min εγκαταστάθηκε σε μονάδα παραγωγής επίπλων για την τροφοδότηση μηχανημάτων & εργαλείων. Σε σειρά με τον αεροσυμπιεστή, συνδέσαμε όρθιο αεροφυλάκιο 1000 lt, πρόφιλτρο, μετάφιλτρο & ξηραντή ψυκτικού τύπου Hiross, ώστε να πετύχουμε έναν πρώτο καθαρισμό του αέρα πριν εισέλθει στο δίκτυο.


Loading...