Ρυθμίσεις Cookie

Γεννήτριες Αζώτου & Οξυγόνου

Οι γεννήτριες αζώτου (N2) και οξυγόνου (O2) έχουν γίνει δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως, καθώς δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να παράγουν το αέριο που χρειάζονται on-demand, δηλαδή όσο χρειάζονται, τη στιγμή που το χρειάζονται. Το κόστος παραγωγής είναι ελάχιστο, αφού η αρχή λειτουργίας είναι ο διαχωρισμός των αερίων που αποτελούν τον ατμοσφαιρικό αέρα, ενώ παράλληλα απαλλάσουν τις εταιρείες από τα συμβόλαια παροχής φιαλών ή υγρού αζώτου και τα υπέρογκα επαναλαμβανόμενα κόστη.

 

✔ Μεγαλύτερη ασφάλεια.
✔ Παραγωγή on-demand.
✔ Σταθερή ποσότητα & καθαρότητα.
✔ Μειωμένες απώλειες.

✔ Μεγάλη διάρκεια ζωής.
✔ Συντήρηση κάθε 4 χρόνια.
✔ Πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής.
✔ Απαλλαγή από δέσμευσεις συμβολαίων.

Άζωτο

Γεννήτριες Αζώτου

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΖΩΤΟΥ (Ν2)

 • Συντήρηση τροφίμων
 • Συγκόληση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
 • Κοπή μετάλλου με laser 
 • Πλήρωση πυροσβεστήρων
 • Δημιουργία συνθηκών ΑΤΕΧ
 • UV - προστασία επιφανειών
 • Φαρμακοβιομηχανία

Οξυγόνο

Γεννήτριες Οξυγόνου

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Ο2)

 • Υδατοκαλλιέργειες
 • Ιχθυοκαλλιέργειες
 • Τροφοδότηση γεννητριών Όζοντος
 • Εμφύσηση γυαλιού
 • Μείωση οξειδίων του αζώτου (NOx)
 • Συγκόλληση / κοπή μετάλλου
 • Ιατρική χρήση