Ρυθμίσεις Cookie

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΖΩΤΟΥ N-GEN

Γεννήτρια Αζώτου

Οι γεννήτριες αζώτου N-GEN, αφαιρούν το άζωτο από τον αέρα και το διοχετεύουν για βιομηχανική χρήση. Το άζωτο είναι αδρανές αέριο που χρησιμοποιείται κυρίως σε εφαρμογές όπου η ύπαρξη οξυγόνου δεν είναι επιθυμητή. Έτσι, εξασφαλίζεται η ποιότητα του τροφίμου, η επιμήκυνση του χρόνου ζωής του προ ϊόντος, η αποφυγή συνθλίψεως των συσκευασμένων προϊόντων, η αποτροπή οξείδωσης των τροφίμων και αναψυκτικών αλλά και η δημιουργία αντίεκρηκτικής ατμόσφαιρας σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου.


airblock logo

Βασικά χαρακτηριστικά

Πίεση λειτουργίας 6 - 10 bar

Θερμοκρασία 5 - 35 °C

Παροχή 3-442 m3/h

Καθαρότητα αζώτου έως 99,999%

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Υπόλειμμα Οξυγόνου %
    3210.50.10.010.001
Υπόλειμμα Αζώτου %
    9696.9797.8798.1798.47--[1]
Υπόλειμμα Argon %
    11.031.131.331.43--
Συνολική Καθαρότητα Αερίου %
    97989999.599.999.9999.999
MODELBAR ΕισόδουBAR Αποφ.
N-GEN 05Παροχή Ν2 (m3/h)7.56.29.07.46.25.23.41.71.1
Κατανάλωση Αέρα (m3/h)   23.221.019.718.014.510.59.5
N-GEN 10Παροχή Ν2 (m3/h)7.56.215.212.410.58.75.82.91.8
Κατανάλωση Αέρα (m3/h)   38.935.333.030.224.317.615.9
N-GEN 15Παροχή Ν2 (m3/h)7.56.224.119.716.713.89.24.62.8
Κατανάλωση Αέρα (m3/h)   61.856.152.548.038.628.025.3
N-GEN 20Παροχή Ν2 (m3/h)7.56.230.224.620.917.311.55.73.5
Κατανάλωση Αέρα (m3/h)   77.370.365.660.148.335.131.6
N-GEN 25Παροχή Ν2 (m3/h)7.56.242.734.829.524.516.28.14.9
Κατανάλωση Αέρα (m3/h)   109.499.492.885.068.449.644.7
N-GEN 35Παροχή Ν2 (m3/h)7.56.267.455.046.638.625.612.87.9
Κατανάλωση Αέρα (m3/h)   172.7156.9146.6134.2107.978.370.6
N-GEN 60Παροχή Ν2 (m3/h)7.56.2111.991.477.464.242.621.213.1
Κατανάλωση Αέρα (m3/h)   286.9260.6243.5223.0179.3130.1117.3

Δείτε αναλυτικά τις γεννήτριες αζώτου N-GEN

Loading...