Ρυθμίσεις Cookie

Εγκατάσταση 7,5kW σε μονάδα επεξεργασίας μετάλλου

Κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής AIRBLOCK για παραγωγή 1.000 lt/min εγκαταστάθηκε σε μονάδα επεξεργασίας μετάλλου για την τροφοδότηση μιας ανεξάρτητης γραμμής παραγωγής. Σε σειρά με τον αεροσυμπιεστή, συνδέσαμε όρθιο αεροφυλάκιο COINOX 500 lt, πρόφιλτρο & ξηραντή ψυκτικού τύπου OMI, ώστε να πετύχουμε έναν πρώτο καθαρισμό του αέρα πριν εισέλθει στο δίκτυο.


Loading...