Ρυθμίσεις Cookie

Εγκατάσταση 7,5 kW σε βιοτεχνία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη

Κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής AIRBLOCK με ικανότητα παραγωγής 1.000 lt/min εγκαταστάθηκε από τους εξειδικευμένους τεχνικούς μας σε μονάδα παραγωγής σφουγγαρίστρας για την τροφοδότηση μηχανημάτων. Σε σειρά με τον αεροσυμπιεστή, συνδέσαμε όρθιο αεροφυλάκιο 500 lt, πρόφιλτρο & ξηραντή ψυκτικού τύπου AIRBLOCK, ώστε να πετύχουμε έναν πρώτο καθαρισμό του αέρα πριν εισέλθει στο δίκτυο.


Loading...