Ρυθμίσεις Cookie

Εγκατάσταση 90kW σε εργοστάσιο επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών στο Φιέρ.

Μία εκ των μεγαλύτερων και πιο ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων πεπιεσμένου αέρα της Airblock πραγματοποιήθηκε σε εργοστάσιο επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών στο Φιέρ, της Αλβανίας.

Πέραν των υψηλών ποσοτικών απαιτήσεων πεπιεσμένου αέρα που επιζητούσαν τα μηχανήματα της παραγωγής, υπήρχε και επιπλέον ανάγκη για υψηλής ποιότητας παραγόμενο αέρα (99,9%) και για αυτό το λόγο κρίθηκε απαραίτητη και η εγκατάσταση ενός πύργου ενεργού άνθρακα TAC.

Πιο συγκεκριμένα η εγκατάσταση περιελάμβανε:
Κοχλιοφόρο αεροσυμπιεστή RSF-PRO 45.0 𝗜𝗻𝘃𝗲𝗿𝘁𝗲𝗿 (45 kW) και κοχλιοφόρο αεροσυμπιεστή 𝗥𝗦-PRO 45.0 𝗥𝗲𝗻𝗻𝗲𝗿 𝗧𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰 𝗧𝗼𝘂𝗰𝗵 (45 kW) της Renner. 4 κάθετα αεροφυλάκια χωρητικότητας 3000 λίτρων, το καθένα, της 𝗖𝗼𝗶𝗻𝗼𝘅. Ξηραντή προσροφητικού τύπου 𝗕-𝗗𝗥𝗬 𝟲𝟬𝟬 της Omega Air και υποστηρικτικό ξηραντή ψυκτικού τύπου 𝗥𝗗𝗣 𝟭𝟴𝟬. Πύργο ενεργού άνθρακα 𝗧𝗔𝗖 𝟲𝟬𝟬 OmegaAir και αισθητήρα σημείου δρόσου 𝗘𝗮𝘀𝘆𝗗𝗲𝘄. Μεταψύκτη αέρος 𝗔𝗖𝗔 𝟬𝟳𝟬 στην έξοδο των αεροσυμπιεστών

Επιπλέον, τοποθετήθηκε ένας μετρητής σωματιδίων λαδιού επάνω στον πύργο άνθρακα, 2 φυγοκεντρικοί διαχωριστές, μετά τον μεταψύκτη και πριν το ξηραντή προσρόφησης. Τέλος, εγκαταστάθηκαν και 4 ηλεκτρονικές αυτόματες αφυδατώσεις, καθώς και φίλτρα λαδιού, στερεών σωματιδίων και ενεργού άνθρακα.

𝗡𝗢𝗧𝗘: Οι 2 κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές λειτουργούν σε διάταξη σύνδεσης 𝗺𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿-𝘀𝗹𝗮𝘃𝗲. Ο inverter λειτουργεί ως βασικός και όταν υπάρχει ανάγκη ξεκινάει να λειτουργεί υποστηρικτικά και ο δεύτερος αεροσυμπιεστής.

 

Loading...