ΠΡΟΦΙΛ

Το όραμα μας

Το όραμά μας είναι να εδραιώσουμε τον πεπιεσμένο αέρα ως κινητήριο δύναμη σε κάθε παραγωγική μονάδα στη χώρα μας, εισάγοντας τις τελευταίες τεχνολογίες αιχμής, που εκσυγχρονίζουν κάθε παραγωγική διαδικασία, με στόχο την κερδοφορία των πελατών μας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Κτίριο Airblock
20.000+
Ενεργοί Πελάτες
10.000+
Κωδικοί προϊόντων
15+
Διεθνείς αντιπροσωπίες
600+
Έργα

Σημεία πώλησης

Η Airblock διαθέτει δύο καταστήματα στην Θεσσαλονίκη, το ένα στο κέντρο, στην περιοχή του Σιδ. Σταθμού και το δεύτερο στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, όπου βρίσκονται οι περισσότερες μονάδες παραγωγής και βιομηχανίες. Τέλος, με το πλέον πρόσφατο κατάστημα στα Τίρανα της Αλβανίας, επιχειρούμε να ανοίξουμε την αγορά των Βαλκανίων, εδραιώνοντας την παρουσία μας σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά.

1989 - Κατάστημα Μοναστηρίου

2005 - Κατάστημα Σίνδου

2016- Κατάστημα Αλβανίας

2019 - Νέες Εγκαταστάσεις

Συνεργασίες

Εδώ και περισσότερο από 40 χρόνια, έχουμε εδραιώσει συνεργασίες με γνωστούς Ευρωπαϊκούς Οίκους κατασκευής μηχανημάτων και εξαρτημάτων πεπιεσμένου αέρα, που μας δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε λύσεις σε ένα μεγάλο εύρος προϊόντων, ανάλογα με την εφαρμογή.


Ποιότητα

Η ποιότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα της Airblock. Για το λόγο αυτό, από το 2017 είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001:2015 από τον αξιόπιστο και απαιτητικό φορέα TUV AUSTRIA HELLAS. Όλα τα προϊόντα που εισάγουμε ή παράγουμε, ελέγχονται σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς και φέρουν το σήμα CE. Αυτό, εξασφαλίζει ότι ελαχιστοποιούμε την πιθανότητα ελαττωματικών εξαρτημάτων ή μηχανημάτων και εγγυόμαστε για την σωστή και μακροχρόνια λειτουργία τους.

ISO file