Ρυθμίσεις Cookie

Εγκατάσταση 15kW σε παλετοβιομηχανία

Οι τεχνικοί της Airblock ολοκλήρωσαν την εγκατάσταση κοχλιοφόρου αεροσυμπιεστή RENNER για παραγωγή 15kW (2.000 lt/min) σε παλετοβιομηχανία για την τροφοδότηση τριών μηχανημάτων παραγωγής

Σε σειρά με τον αεροσυμπιεστή, συνδέσαμε όρθιο αεροφυλάκιο 900 lt, πρόφιλτρο, μετάφιλτρο & ξηραντή ψυκτικού τύπου RENNER, ώστε να πετύχουμε έναν πρώτο καθαρισμό του αέρα πριν εισέλθει στο δίκτυο.


Loading...