Τα φίλτρα αέρος σε μια διάταξη πεπιεσμένου αέρα απομακρύνουν ρυπογόνα στοιχεία (όπως σωματίδια λαδιού και στερεά σωματίδια) μέσα από τον αέρα που χρησιμοποιείται στη παραγωγή, γεγονός που σημαίνει ότι η ποιότητα του αέρα της σε μια βιομηχανία, εξαρτάται άμεσα από τα φίλτρα που τοποθετούνται στην έξοδο του αεροσυμπιεστή και του ξηραντή.

 

Φίλτρα αέρος Airblock

Τι επίπεδο καθαρότητας χρειάζεται όμως η κάθε εφαρμογή;

 

Υπάρχουν εφαρμογές ιδιαίτερα ευαίσθητες ως προς την καθαρότητα του αέρα που απαιτείται, λόγω της φύσης τους, όπως για παράδειγμα η συσκευασία τροφίμων, ποτών & φαρμάκων, οι ιατρικές εφαρμογές ή τα ηλεκτρονικά 

συστήματα και άλλες λιγότερο ευαίσθητες σε χαμηλής ποιότητας πεπιεσμένο αέρα, όπως η τροφοδοσία αεροεργαλείων ή απλών μηχανημάτων παραγωγής π.χ. χαρτιού, υφάσματος ή πλαστικών.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η καθαρότητα του αέρα δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τα φίλτρα, καθώς για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις μιας ευαίσθητης εφαρμογής είναι απαραίτητη και η τοποθέτηση ξηραντή πεπιεσμένου αέρα, στήλης ενεργού άνθρακα ή ακόμα και oil-free αεροσυμπιεστής, ανάλογα με τις προδιαγραφές.

Ακόμα όμως και η πιο απλή εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα απαιτεί τακτική συντήρηση και σωστή μελέτη, προκειμένου να αποφεύγονται οι βλάβες στα μηχανήματα λόγω κακής ποιότητας αέρα. Η κεντρική γραμμή μετά την έξοδο από το αεροστάσιο προς τις καταναλώσεις πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή και για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να την απαλλάξουμε από τα διάφορα ρυπογόνα στοιχεία που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα όπως η σκόνη και  οι ατμοί λαδιού ή πετρελαίων που αιωρούνται στον ατμοσφαιρικό αέρα του εργοστασίου, τη διαφυγή ελαίων από τον αεροσυμπιεστή ή την οξείδωση που συγκεντρώνεται στο αεροφυλάκιο και τις παλιές σωληνώσεις.

Ολοκληρωμένη εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα

 

 

Πρόφιλτρα γενικής χρήσης (B, P, R) 

Το εσωτερικό στοιχείο του πρόφιλτρου απομακρύνει στερεά & υγρά σωματίδια από τον αέρα διαμέτρου έως και 1μm και είναι απαραίτητα τόσο σε αεροσυμπιεστές λαδιού, όσο και σε oil-free. Τοποθετούνται συνήθως μετά την έξοδο του αεροφυλακίου και πριν την είσοδο του ξηραντή ώστε να τον προστατέψουν από τον μεγάλο όγκο βρωμιάς. Προτείνονται για κάθε μονάδα πεπιεσμένου αέρα, ακόμα και αυτές που η ποιότητα αέρα που απαιτείται είναι η ελάχιστη.

Φίλτρα λαδιού (M, S)

Τα φίλτρα λαδιού συγκρατούν στοιχεία λαδιού μέχρι και 0,01μm από τον αέρα. Κατασκευάζονται από ειδικό συγκεραστικό υλικό τα οποίο έχει σαν βάση τις ίνες γυαλιού και προκαλεί τη συγκέντρωση των ατμών λαδιού σε σταγονίδια. Τα σταγονίδια αυτά εισέρχονται στο εσωτερικό του φίλτρου μέσω του αέρα και στη συνέχεια απορροφώνται από το πορώδες υλικό του φίλτρου και οδηγούνται στο κάτω μέρος του. Τα κατάλοιπα λαδιού εκκενώνονται μέσω της εξυδάτωσης (χειροκίνητης ή αυτόματης). Προτείνονται για εφαρμογές ευαίσθητες σε διαφυγή ελαίου από τον αεροσυμπιεστή.

Φίλτρα ενεργού άνθρακα (A)

Η χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα κρίνεται απαραίτητη σε εφαρμογές όπου ο αέρας χρησιμοποιείται για ιατρική χρήση, στον κλάδο των τροφίμων/ποτών, για φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες αντίστοιχες εφαρμογές. Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα τοποθετούνται με σκοπό να απομακρύνουν υδρογονάνθρακες και ατμούς ελαίων από τον αέρα. Ο ενεργός άνθρακας αποτελεί ένα εξαιρετικό απορροφητικό σωματιδίων λαδιού και η χρήση του ενδείκνυται όταν θέλουμε να πετύχουμε πλήρη καθαρισμό του πεπιεσμένου αέρα. 

Φίλτρο Καταλύτη (H2)

Το φίλτρο καταλύτη ή φίλτρο δύο επιπέδων χρησιμοποιείται για την μείωση του μονοξειδίου του άνθρακα καθώς και άλλων ουσιών από τον αναπνεύσιμο πεπιεσμένο αέρα. Στο πρώτο στάδιο ο καταλύτης μειώνει 

δραστικά την περιεκτικότητα των στοιχείων αυτών από τον αέρα και στο δεύτερο στο δεύτερο στάδιο καθαρίζει όλα τα υπόλοιπα σωματίδια σκόνης και ατμών. Αφορά ιατρική χρήση κυρίως ή αναπνεύσιμο αέρα για καταδύσεις κ.λ.π. 

 

 

Μοριακό κόσκινο (MS2)

Το μοριακό κόσκινο είναι ένα υλικό με ενιαία μορφή το οποίο διαθέτει πολλούς μικρούς πόρους. Οι πόροι αυτοί έχουν ίδιες διαστάσεις με μικρά μόρια, και επομένως εμποδίζουν την απορρόφηση 

μεγαλύτερων μορίων ενώ ταυτόχρονα, επιτρέπουν την πρόσβαση στα μόρια ιδίων διαστάσεων. Τα μοριακά κόσκινα χρησιμοποιούνται για τον 

διαχωρισμό σωματιδίων νερού από μικρές ροές αέρα και επομένως για ξήρανση στον αέρα. Στο πρώτο στάδιο, το ξηραντικό απορροφά τους υδρατμούς από τον αέρα και στο δεύτερο επίπεδο καθαρίζει όλα τα υπόλοιπα σωματίδια σκόνης. 

Φίλτρο αποστείρωσης

Τα φίλτρα αποστείρωσης εξαλείφουν μικροοργανισμούς από τον πεπιεσμένο αέρα και χρησιμοποιούνται για μονάδες και εφαρμογές οι οποίες απαιτούν πολύ υψηλή ποιότητα αέρα. Τα φίλτρα αποστείρωσης είναι κατασκευασμένα από υλικά τα οποία επιτρέπουν την αποστείρωση εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών.

 

Εάν και η δική σας εφαρμογή απαιτεί καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από λάδια αέρα, η AIRBLOCK σε συνεργασία με την OMEGA Air προσφέρει ολοκληρωμένη μελέτη, πρόταση και τοποθέτηση των κατάλληλων φίλτρων στη μονάδα σας, ώστε να έχετε εγγυημένο αποτέλεσμα και ποιοτική παραγωγή. 

Καλέστε στο 2310722555 ή να στείλτε μήνυμα εδώ και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας κατευθύνει ανάλογα.