Η παραγωγή αζώτου "on-demand", την ώρα δηλαδή που το χρειάζεστε, είναι μια διαδικασία πολύ συνηθισμένη τα τελευταία χρόνια, καθώς προσφέρει πολλαπλά οφέλη σε μεγάλο πλήθος εφαρμογών, όπως στη βιομηχανία τροφίμων & ποτών, τα ηλεκτρονικά, τα φάρμακα και πολλά ακόμα. Τα τρία βασικότερα πλεονεκτήματα της παραγωγή αζώτου για την επιχείρηση, έναντι της αγοράς φιαλών ή δεξαμενής υγρού αζώτου είναι τα εξής:

 

  • Μείωση κόστους αζώτου ανά κυβικό
  • Άμεση παραγωγή αζώτου όταν ζητηθεί
  • Εγγυημένη καθαρότητα πάντα

 

Πως μπορούμε να παράξουμε όμως το άζωτο με γεννήτρια;

Στην πραγματικότητα, οι γεννήτριες ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΟΥΝ άζωτο: αξιοποιούν το άζωτο που περιέχεται στην ατμόσφαιρα και το συγκεντρώνουν, απομακρύνοντας όλα τα υπόλοιπα συστατικά του αέρα, ο οποίος ως γνωστόν αποτελείται κατά 78% από άζωτο και κατά 21% από οξυγόνο, ενώ περίπου το 1% είναι άλλα αέρια όπως διοξείδιο του άνθρακα και αργκόν.  

 

 

Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες διαχωρισμού αζώτου από τα παραπάνω αέρια, με κυρίαρχη την “PSA" (pressure swing absorption). Στις γεννήτριες PSA, ο αέρας εισέρχεται υπό πίεση μέσω της βαλβίδας εισαγωγής και φιλτράρεται μέσα από ένα υλικό με κύριο συστατικό τον άνθρακα, το οποίο είναι πορώδες και συγκρατεί τα μόρια του οξυγόνου από τον αέρα, ενώ αυτά του αζώτου που είναι μεγαλύτερα σε όγκο, περνάνε ελεύθερα.

 

 

Το υλικό αυτό ονομάζεται “CMS” (carbon molecular sieve) και βρίσκεται στους δύο θαλάμους της γεννήτριας σε ίση ποσότητα, ώστε την ώρα που ο ένας θάλαμος κάνει διαχωρισμό, ο δεύτερος αυτό-καθαρίζεται (αναγεννάται) για να είναι έτοιμος να αναλάβει εκ νέου τη διεργασία. Μια γεννήτρια τύπου PSA, μπορεί να μας δώσει άζωτο καθαρότητας έως και 99,999% στην έξοδό της και είναι η πιο διαδεδομένη λύση.    

 

 

 

 

 

 

Ένας άλλος τρόπος παραγωγής αζώτου είναι οι γεννήτριες μεμβράνης. Οι μεμβράνες αποτελούνται από λεπτές, πολυμερείς ίνες με πορώδη επιφάνεια κατά μήκος τους και έτσι τα μόρια του οξυγόνου (που είναι μικρότερα όπως είπαμε) προτιμούν να περάσουνε μέσα από τους πόρους κι έτσι να αφήσουν το άζωτο απομονωμένο να συνεχίσει προς την έξοδο. Η μέθοδος αυτή μας εγγυάται καθαρότητα αζώτου έως και 99,5%, άρα προτιμάται σε εφαρμογές λιγότερο απαιτητικές και άρα συναντάται πιο σπάνια.

Η παραγωγή αζώτου, είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα απλή, ασφαλής και αποδοτική, καθώς εάν η μελέτη εγκατάστασης γίνει με σωστά δεδομένα και ακρίβεια, μπορεί να αποσβέσει την επένδυση σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Απευθυνθείτε στους μηχανικούς της AIRBLOCK για μια δωρεάν έρευνα και σύγκριση κόστους σε σχέση με την τωρινή μορφή προμήθειας αζώτου στην επιχείρησή σας.