Όλα τα αεροφυλάκια, μετά από πολυετή λειτουργία και λόγω της υγρασίας που δημιουργείται στο εσωτερικό τους κατά τη συμπίεση, διαβρώνονται και είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ρήγμα. 

Το πρόβλημα αυτό αποτελεί κυρίως θέμα ασφάλειας καθώς είναι υπεύθυνο για την πρόκληση πολλών εργατικών ατυχημάτων. Όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι, μπορεί να προκαλέσει από διαρροή αέρα ή διακοπή της παραγωγής μέχρι και αντικατάσταση του αεροφυλακίου με καινούργιο.


 

Αυτό, διότι εάν το ρήγμα δημιουργηθεί όταν το καζάνι βρίσκεται σε υψηλή πίεση (και συνήθως τότε συμβαίνει), οδηγεί τον αέρα στη έξοδο με βίαιο τρόπο και δημιουργείται μικρής κλίμακας έκρηξη (δείτε παρακάτω φωτογραφία διαλυμένων αεροφυλακίων). Όπως γίνεται κατανοητό, όποιος εργαζόμενος ή συντηρητής βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από ένα παλιό, καταπονημένο αεροφυλάκιο, διατρέχει σημαντικό κίνδυνο κάθε στιγμή της ημέρας.

 

 

Βάσει νομοθεσίας (ΦΕΚ 673/Β/1993), είναι επιβεβλημένος ο περιοδικός έλεγχος & πιστοποίηση των αεροφυλακίων που εγκαθίστανται σε βιομηχανικούς / βιοτεχνικούς χώρους, προκειμένου να διασφαλίζεται πάντα η λειτουργικότητά τους και η ασφαλής χρήση τους. Η πιστοποίηση συνήθως έχει διάρκεια 5 έτη (εκτός εάν ο ελεγκτής  εντοπίσει σοβαρή διάβρωση), ενώ κάθε νέο αεροφυλάκιο που αγοράζεται συνοδεύεται με το πιστοποιητικό του κατασκευαστή για 5 έτη .

 

Η Airblock αναλαμβάνει σε συνεργασία με ανεξάρτητο φορέα την πιστοποίηση κάθε τύπου  αεροφυλακίου στο χώρο που βρίσκεται εγκατεστημένο και με τον ελάχιστο δυνατό νεκρό χρόνο για την τροφοδότηση της παραγωγής.  

Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής:

  • Ο τεχνικός της Airblock αποσυνδέει το αεροφυλάκιο από τον αεροσυμπιεστή, αποσυναρμολογει όλα τα εξαρτήματα (μανόμετρα, πιεσοστάτη κλπ) και γεμίζει όλο το αεροφυλάκιο με νερό.
  • Ο τεχνικός του φορέα αφού παχομετρήσει το αεροφυλάκιο, το πρεσάρει στην πίεση δοκιμής που αναγράφεται στο ταμπελάκι του και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά εκδίδει την  πιστοποίηση.
  • Ο τεχνικός της Airblock τοποθετεί νέα πιστοποιημένη βαλβίδα ασφαλείας, επανασυναρμολογεί  τα επιμέρους εξαρτήματα και επανασυνδέει τον αεροσυμπιεστή.

 

Καλέστε στο 2310722555 ή να στείλτε μήνυμα εδώ και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας κατευθύνει ανάλογα.