Σε κάθε βιομηχανικό χώρο, υπάρχει ένας χώρος αφιερωμένος στον αεροσυμπιεστή και τα παρελκόμενά του (αεροφυλάκιο, ξηραντή, φίλτρα κλπ). Δείτε παρακάτω ποια είναι τα σημεία-κλειδί που κάθε επιχείρηση οφείλει να προσέξει προκειμένου ο αεροσυμπιεστής να λειτουργεί & να συντηρείται απροβλημάτιστα, σε βάθος χρόνου.

1. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Το αεροστάσιο πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό μέρος του εργοστασίου, κοντά στις καταναλώσεις και από εκείνο το σημείο να ξεκινούν όλες οι σωληνώσεις και διακλαδώσεις. Έτσι, εξασφαλίζουμε λιγότερες πτώσεις πίεσης και παροχής και την ομαλή τροφοδότηση της παραγωγής.

2. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Πρόκειται για τον σημαντικότερο κανόνα. Στο χώρο του αεροσυμπιεστή, πρέπει να εισέρχεται άφθονος, δροσερός & καθαρός αέρας, ώστε να προστατεύει το μηχάνημα από υπερθέρμανση και οριακή λειτουργία. Θυμηθείτε: εάν δεν μπορείτε εσείς να σταθείτε από τη ζέστη στο αεροστάσιο, σίγουρα δεν θα μπορεί και ο αεροσυμπιεστής να λειτουργήσει σωστά.

3. ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ

Στο αεροστάσιο, θα πρέπει να υπάρχει ευκολία πρόσβασης για τον τεχνικό & τον συντηρητή του εξοπλισμού, ώστε σε περίπτωση βλάβης να υπάρχει άνεση χώρου για τυχόν μετακινήσεις ή αποσυναρμολογήσεις. Επίσης, θα πρέπει να μπορεί να κινηθεί με ευκολία παλετοφόρο μέσα στον χώρο.

4. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε οτι οι αποστραγγίσεις των φίλτρων, του αεροφυλακίου και του ξηραντή οδηγούνται με κανάλια σε ασφαλή μέρη, μακριά από ηλεκτρολογικές συνδέσεις και ηλεκτροκινητήρες. Επίσης, σκεφθείτε το ενδεχόμενο εγκατάστασης διαχωριστή συμπυκνωμάτων που διαχωρίζει τα απόβλητα από το νερό ώστε αυτό να επαναχρησιμοποιηθεί.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Συχνά βολεύει να εγκαταστήσουμε τη μονάδα παραγωγής αέρα εξωτερικά του εργοστασίου λόγω έλλειψης χώρου. Θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση, ο εξοπλισμός να προστατεύεται άριστα από ήλιο, βροχές, χιόνι ή πάγο.

+ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ

Η ασφάλεια των εργαζομένων πρέπει να αποτελεί Νο1 προτεραιότητα για την επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, μεριμνήστε για την προστασία τους σε θέματα που προκύπτουν από τη λειτουργία του αεροσυμπιεστή, με κυριότερο όλων τον έλεγχο και πιστοποίηση του αεροφυλακίου στα προβλεπόμενα από τον νόμο διαστήματα, αλλά και σε άλλα, λιγότερο επικίνδυνα όπως την υψηλή στάθμη θορύβου ή τη θερμότητα που εκλύεται.

Θυμηθείτε: εάν δεν μπορείτε εσείς να σταθείτε από τη ζέστη στο αεροστάσιο, σίγουρα δεν θα μπορεί και ο αεροσυμπιεστής να λειτουργήσει σωστά.❞