Μια κοινή πεποίθηση για πολλούς, είναι ότι η καθαρότητα αζώτου 99.99% είναι η κατάλληλη για κάθε εφαρμογή. Αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι πράγματι, είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που απαιτείται καθαρότητα υψηλότερη από 99.99%, ενώ ταυτόχρονα καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που οι ανάγκες καθαρότητας είναι μικρότερες και με το παραπάνω. Το ερώτημα όμως που προκύπτει είναι "γιατί να πληρώνει κανείς καθαρότητα 99.99% ενώ η εφαρμογή του δεν το απαιτεί";

 

Η καθαρότητα του αζώτου (ή αλλιώς το υπόλειμμα οξυγόνου στον αέρα) είναι μέγεθος σε απόλυτη συσχέτιση με το κόστος παραγωγής του. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η διαφορά στο κόστος παραγωγής ίδιας ποσότητας αζώτου με καθαρότητα 99.5%, 99.9% ή 99.999% μπορεί να είναι δεκάδες (ακόμα και εκατοντάδες) χιλιάδες ευρώ στην αρχική επένδυση.

 

Που οφείλεται αυτό;

Όσο καθαρότερο είναι το άζωτο στην έξοδο της γεννήτριας, τόσο μεγαλύτερος εξοπλισμός απαιτείται για να καλύπτει την ίδια παροχή σε lt/min & αυτό εκτοξεύει τα κόστη. Απαιτείται περισσότερος πεπιεσμένος αέρας στην είσοδο της γεννήτριας, άρα μεγαλύτερος αεροσυμπιεστής και μεγαλύτερα όλα τα επί μέρους μέρη του κυκλώματος, συμπεριλαμβανομένων των ξηραντών (ψυκτικού τύπου ή προσρόφησης), των φίλτρων, των αεροφυλακίων και φυσικά της ίδιας της γεννήτριας αζώτου.

Ας πούμε για παράδειγμα ότι μια εφαρμογή χρειάζεται 99% άζωτο. Για παράξουμε 8.000 lt/min N2 σε αυτή την καθαρότητα, χρειαζόμαστε αεροσυμπιεστή ο οποίος θα μπορεί να παρέχει περίπου 21.000 lt/min. Μια αντίστοιχη εφαρμογή που απαιτεί άζωτο σε καθαρότητα 99.9% όμως, θα χρειάζεται παροχή πεπιεσμένου αέρα μεγαλύτερη κι από 35.000 lt/min! 

 Η κοπή μετάλλου με laser, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα εφαρμογής της οποίας οι απαιτήσεις σε καθαρότητα αζώτου μπορεί να ποικίλουν κι αυτό γιατί ανάλογα με τον τύπο μετάλλου και το είδος της επεξεργασίας του, μπορεί να επιλέξει ο αρμόδιος την καθαρότητα που θα τροφοδοτεί το μηχάνημα. Η κοπή αφορά τελικό προϊόν (άρα πρέπει να είναι απόλυτα ακριβής) ή αν υπάρχει ανοχή στην ποιότητα του π.χ. γιατί μετά το μέταλλο θα περάσει από ηλεκτροστατική βαφή που θα καλύψει τις ατέλειες;

Οι παραπάνω μας οδηγούν να επιλέξουμε καθαρότητα αζώτου μεταξύ 95% - 99.999%, άρα καθορίζουν σημαντικά το ύψος της επένδυσης. Είναι κανόνας ότι η σωστή διαστασιολόγηση του συστήματος βάσει των αναγκών της εκάστοτε εφαρμογής, θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την ταχύτητα της απόσβεσης μιας τέτοιας επένδυσης. Την επόμενη φορά που θα μελετήσετε την αγορά εξοπλισμού ή τη μετάβαση από την αγορά υγρού αζώτου σε παραγωγή του on-demand, θυμηθείτε να εξετάσετε όλα τα ενδεχόμενα καθώς αυτό μπορεί να σας απαλλάξει από αχρείαστα κόστη.