Ρυθμίσεις Cookie

⇒ Πόσο συχνά χρειάστηκε οι πελάτες σας να φουσκώσουν στρώματα, σωσίβια, βάρκες, φλαμίνγκο κ.α με το στόμα ή να έχουν φορτώσει τα φουσκωτά στο αυτοκίνητο ή να τα κουβαλάνε φουσκωμένα από το σπίτι τους;

⇒ Δεν θα ήταν πολύ πιο εύκολο για τους πελάτες σας να έχουν τη δυνατότητα να φουσκώνουν τα φουσκωτά αντικείμενα της αρεσκείας τους επί τόπου, γλιτώνοντας με αυτό τον τρόπο την ταλαιπωρία;

Εικόνα
Εικόνα